Instalacja dozowania cieczy lepkich

Dzięki zastosowaniu bezpulsacyjnych pomp dozujących Tacmina jesteśmy w stanie dozować dokładne ilości nawet bardzo lepkich cieczy.   Dla zadanych wydajności: 7 l, 2 l i 4 l otrzymaliśmy: