20210827_125925-500x498

Analizator firmy Process Instruments do jednoczesnego pomiaru chloru i dwutlenku chloru w wodzie

Świeżo zainstalowany w SUW analizator firmy Process Instruments do jednoczesnego pomiaru chloru wolnego i dwutlenku chloru w wodzie, z rejestracją danych.

Przygotowany do współpracy z generatorem ClO2 i wyposażony w cele z czujnikami przepływu z sygnalizacją optyczną.