Fundacja-22Mimo-wsystko22-3

Stacja uzdatniania wody dla Fundacji Anny Dymnej

Niedawno wykonaliśmy montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody, w ośrodku „Spotkajmy się”, który należy do Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej. Znajduje się w nadmorskim Lubiatowie.

Zanim przejdziemy do kwestii technicznych, trzeba wspomnieć o tym, czym na co dzień zajmuje się Fundacja w Lubiatowie. Najlepiej w tym celu zacytować informacje zawarte na stronie online Fundacji: „Warsztaty służą osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, które – do chwili otwarcia placówki, w listopadzie 2014 r. – nie miały możliwości rehabilitacji oraz terapii. Dwukondygnacyjny, nowoczesny obiekt (…) usytuowany jest w nadmorskim lesie, na terenie zajmowanym niegdyś przez jednostkę wojsk rakietowych. Osoby z niepełnosprawnościami, pod okiem specjalistów, korzystają w naszych WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej) z dwóch pracowni ceramicznych, rękodzieła, komputerowo-poligraficznej i przyrodniczo-gospodarczej. Celem zajęć jest przygotowanie podopiecznych do aktywności zawodowej, a także kształtowanie u nich poczucia własnej wartości, postaw prospołecznych, obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone działania.”
Obok ośrodka „Spotkajmy się”, powstaje właśnie kolejny, Ośrodek Wytchnieniowy, czyli docelowo 10 domków letniskowych, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. Będzie to miejsce, w którym opiekunowie osób z niepełnosprawnością, nierzadko poświęcający całe swoje życie opiece nad nimi, będą mogli złapać chwile wytchnienia.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę online Fundacji: https://mimowszystko.org/

Przechodząc natomiast do kwestii technicznych. Woda w ośrodku pochodzi ze studni. Po analizie wyników jej badań, zamontowaliśmy:

1.     Aerator, w celu napowietrzenie wody, co w późniejszym etapie filtracji wspomoże usuwanie manganu i żelaza.
2.     Pompa dozująca podchloryn sodu, potrzebny do użytego w następnym etapie złoża katalitycznego.
3.     Działające równolegle 2 filtry ze złożem katalitycznym, żwirem i piaskiem, mające za zadanie odmanganianie i odżelazianie wody.

Zbudowana przez nas stacja jest uzupełnieniem innej stacji, znajdującej się już na terenie ośrodka. Przefiltrowana w niej woda będzie trafiać do domków letniskowych Ośrodka Wytchnieniowego.

Wszystkie prace na terenie Ośrodka wykonaliśmy nieodpłatnie.