tempImage9JJrJq

Stacja uzdatniania wody w domku letniskowym

Prywatne domki letniskowe nie są używane na co dzień, ale w nich również jest ważny dostęp do czystej wody. W tym woda pochodzi ze studni głębinowej. Właściciele zdecydowali się na kontakt z nami zaniepokojeni rudym odcieniem wody. Kolor był zmieniony do tego stopnia, że woleli z tej wody w ogóle nie korzystać.

Po wykonaniu badań na miejscu twardość wyszła na wysokim poziomie 22 stopni niemieckich. Żelazo, odpowiedzialne za zmianę koloru wody na pomarańczowy, wyszło powyżej zakresu pomiaru. Mangan niewiele przekroczony – 0,18 mg/l (norma to 0,05 mg/l). Pozostałe parametry w normie. Również próbka oddana do badań bakteriologicznych w laboratorium nie wykazała odchyleń od normy. 

Zamontowaliśmy filtr multimedialny do pozbycia się żelaza i manganu oraz kabinet zmiękczający wodę. 

Po montażu stacji uzdatniania ponownie wykonaliśmy badanie wody. Twardość, żelazo i mangan zostały zredukowane. Twardość do 4 stopni niemieckich, żelazo do 0,05 mg/l (norma 0,20 mg/l), mangan wyszedł poniżej zakresu.